loading

Ship24 là một giải pháp theo dõi cho các dịch vụ bưu chính quốc gia như USPS, Bưu điện Trung Quốc, Royal Mailvà các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân. Ship24 cung cấp thông tin theo dõi về các thành viên chuyển phát bưu chính toàn cầu của liên minh bưu chính toàn cầu Bài Nga, Pháp Poste, Bưu điện Hồng Kông, Bưu điện Thụy SĩEMS!

Ship24 tự động phát hiện định dạng số theo dõi và cung cấp các sự kiện theo dõi người vận chuyển và người vận chuyển tương ứng mới nhất, tất cả ở một nơi! Theo dõi gói hàng từ người giao hàng hoặc hãng vận chuyển và nhận trạng thái giao hàng cuối cùng cho UPS, DHL, FedEx, Chronopost, TNT, Theo dõi gói tốc độ và hơn thế nữa!

Tìm hiểu đơn đặt hàng của bạn ở đâu, một dịch vụ theo dõi toàn cầu có sẵn cho nhiều đơn đặt hàng ở các thị trường và cửa hàng khác nhau: Dhgate, BangGood, Wish, Joom, AliExpress, Gearbest.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin