Privacybeleid

Definities

Persoonlijke gegevens: betekent alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online identificator.

Verwerken: betekent elke bewerking die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of elke vorm van openbaarmaking of ander gebruik.

Registratie voor onze diensten

Onze website biedt de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, moet u een account aanmaken. Met betrekking tot de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik ervan, verwerken wij:

Informatie (zoals uw naam en e-mailadres) die wordt verstrekt door registratie Informatie in verband met een accountaanmeldingsmogelijkheid (bijv. Inlog- en wachtwoordgegevens) Door u verzonden communicatie (bijv. Via e-mail of communicatieformulieren via website)

We zullen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, verwerken om:

 • Identificeer u bij het inloggen
 • U voorzien van de diensten en informatie die via de website worden aangeboden of waar u om vraagt
 • Beheer uw account
 • Communiceren met jou
 • Adverteren en profilering

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 sec. 1 verzonden. 1 lit. b AVG

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor gedragsreclame en profilering wordt gedaan voor het gerechtvaardigde belang om uw ervaring tijdens het gebruik van de website te verbeteren, Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR.

Uw persoonsgegevens worden, behoudens uitzonderingen binnen de hieronder vermelde specifieke diensten, bewaard zolang uw gebruikersaccount wordt gebruikt. Na het verwijderen van uw account, worden uw persoonlijke gegevens geblokkeerd en gewist bij de volgende databaseopruiming. Wettelijke opslagverplichtingen of de noodzaak van juridische acties die kunnen voortvloeien uit wangedrag binnen de diensten of betalingsproblemen kunnen leiden tot een langere bewaring van uw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij u hierover informeren.

Nieuwsbrief

Met uw e-mailadres kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief die u de laatste updates over uw pakket geeft als u toestemming geeft om dergelijke nieuwsbrieven te ontvangen en die mogelijk ook onderwerpspecifieke advertenties bevat. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 sec. 1 verzonden. 1 lit. een AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

U kunt de registratie ook voltooien tijdens het bestellen van een nieuwsbrief als u nog niet eerder een account had. U kunt zich afmelden voor deze dienst door u af te melden via de link in elke nieuwsbrief.

Online advertentie

Deze website maakt gebruik van online advertentieservices om u advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. Respectieve advertenties zijn gelabeld met de naam van de provider, bijv. "Google-advertentie". Bovendien helpt deze dienst ons om onze website te verbeteren en uw bezoek interessanter te maken. Om dit te doen, verzamelen we statistische informatie over u die door de aanbieder wordt verwerkt. Deze verwerking is gebaseerd op Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR en vertegenwoordigt ons legitieme belang om uw website-ervaring te verbeteren en om onze producten en diensten te promoten.

Google Adwords

We gebruiken Google Adwords om op onze site en op websites van derden te adverteren voor eerdere bezoekers van onze site. Google Adwords wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

De advertenties worden weergegeven op basis van informatie die is opgeslagen in cookies die Google op uw computer plaatst. De tekstbestanden bevatten informatie over uw bezoek aan onze website, in het bijzonder productoverzichten die worden uitgelezen tijdens latere bezoeken van deze of websites van derden voor specifieke productaanbevelingen. De cookie bevat een willekeurige alias. Indien u binnen een bepaalde tijd onze website bezoekt en onze producten bekijkt, kan Google u herkennen aan de alias. De informatie kan echter niet persoonlijk aan u worden toegeschreven. Wij of Google zullen deze informatie niet samenvoegen met uw persoonlijke gegevens en zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken. U kunt het opslaan en gebruiken van de informatie in een door Google geplaatste cookie voorkomen door op de volgende link te klikken https://www.google.com/ads/preferences en daar uw voorkeuren configureren.

Zie voor meer informatie over het privacybeleid van Google https://privacy.google.com/ en https://www.google.com/policies/privacy/.

Google AdWords Remarketing en Facebook Custom Audience

Op deze website gebruiken we de remarketing- of "Gelijkaardige doelgroepen" -functie van AdWords aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Google gebruikt cookies / trackingtechnologieën, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee we uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door cookies / trackingtechnologie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en opgeslagen op die server. Daarna worden de laatste drie cijfers van het IP-adres door Google verwijderd zodat het niet meer mogelijk is om dit IP-adres duidelijk te matchen met persoonsgegevens. Google heeft een Privacy Shield-certificering verkregen en heeft ingestemd met naleving van het Privacy Shield-verdrag tussen de EU en de VS inzake het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke gegevens uit EU-lidstaten, zoals gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Handel. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en om aanvullende diensten aan te bieden in verband met het gebruik van de website en internet. Bovendien kan Google deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of indien derden gegevens verwerken in opdracht van Google.

Externe providers, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op internet. Externe providers, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies / trackinginformatie om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website.

Voor meer informatie over de anonieme analyse van uw zoekgedrag verwijzen wij u naar:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor remarketingdoeleinden - dit bezwaar is van kracht voor de toekomst, maar niet met terugwerkende kracht - door op interesses gebaseerde advertenties in Google te deactiveren of door de diensten op de website van Network Advertising te deactiveren. Initiatief. Let op: in dat geval kunt u mogelijk niet alle functies van deze website meer gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u uw toestemming voor de verwerking van gegevens die Google over u heeft verzameld op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Verder gebruikt deze website retargeting-tags en Custom Audience van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 U.S., hierna "Facebook" genoemd.

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, bouwen remarketingtags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Op deze manier leert Facebook dat u onze webpagina heeft bezocht met uw IP-adres. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. De op deze manier verkregen informatie kan worden gebruikt om Facebook-advertenties weer te geven. Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van de webpagina's geen informatie ontvangen over de inhoud van de overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook.

Met betrekking tot het gebruik van Custom Audience, willen we erop wijzen dat Facebook en derde partijen cookies, webbakens of vergelijkbare technologieën gebruiken om informatie op deze Website te verzamelen of te verzamelen. Op basis van de verkregen gegevens kunnen we onze Facebook-activiteiten efficiënter maken en bijvoorbeeld ervoor zorgen dat inhoud of advertenties alleen aan bezoekers van onze website worden getoond. De op deze manier verzamelde gegevens worden gecodeerd en naar Facebook verzonden en zijn voor ons anoniem, we kunnen bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers zien.

Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook en Custom Audience:

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

Inhoud van derden en plug-ins voor sociale media

We gebruiken de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook. Hierdoor kunt u met dergelijke diensten communiceren en onze website leuk vinden of erop reageren. Plug-ins voor sociale media maken directe communicatie mogelijk tussen uw apparaat en de servers van de aanbieder van sociale media, waardoor de aanbieder van sociale media met u kan communiceren en informatie kan verzamelen over u die onze website bezoekt. Deze verwerking is gebaseerd op Article 6 sec. 1 sent. 1 lit. f GDPR en vertegenwoordigt ons gerechtvaardigd belang om uw website-ervaring te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren.

Overdracht van persoonsgegevens vindt plaats ongeacht of u een account bij de aanbieder heeft of niet.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de omvang van de persoonlijke gegevens die worden verzameld door de respectieve plug-inprovider, noch weten we het doel van de verwerking of de periode dat uw persoonlijke gegevens worden bewaard.

Verdere informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens tijdens de werking van de provider wordt verstrekt via hun respectieve privacybeleid. Bovendien krijgt u meer informatie over uw rechten en privacyinstellingen.

Facebook sociale plug-ins

We gebruiken zogenaamde sociale plug-ins („plug-ins“) van de sociale netwerksite facebook.com van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel of een "thumbs-up" -teken) of door de extra tekst "Facebook Social Plugin". De lijst met sociale plug-ins van Facebook en hun uiterlijk is toegankelijk via https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als een gebruiker een van de websites bezoekt met een dergelijke plug-in, maakt de browser van de gebruiker rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De plug-in en de inhoud ervan worden rechtstreeks op de servers van Facebook beschikbaar gesteld en door de browser van de gebruiker in de website opgenomen.

Door de integratie van de plug-in verzamelt Facebook de informatie dat een gebruiker de bijbehorende website bezoekt. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd op het moment dat hij of zij de website bezoekt, kan Facebook het bezoek op de website mogelijk koppelen aan het Facebook-account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft met de plug-in, bijvoorbeeld als hij of zij op de vind-ik-leuk-knop drukt of ergens commentaar op geeft, stuurt de browser van de gebruiker deze informatie naar Facebook. Facebook slaat deze informatie op. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, kan Facebook het IP-adres van de gebruiker verzamelen en opslaan. Facebook stelt dat het alleen geanonimiseerde IP-adressen verzamelt in Duitsland.

De reden voor en de omvang van de gegevensverzameling en informatie over de manier waarop de gegevens worden verwerkt en gebruikt door Facebook, evenals de rechten van de gebruiker in dit opzicht en instellingsopties voor het beschermen van de privacy van de gebruiker, vindt u onder https://www.facebook.com/policy.php.

Als de gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via deze homepage persoonlijke gegevens verzamelt en deze koppelt aan zijn gegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet de gebruiker zich bij Facebook afmelden voordat hij naar deze homepage gaat.

De gebruiker kan ook de plug-ins van Facebook blokkeren met behulp van add-ons voor de browser van de gebruiker, bijvoorbeeld de "Facebook Blocker".

Grensoverschrijdende gegevensoverdrachten

In het kader van onze hierboven uiteengezette activiteiten voor het delen van informatie, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar andere landen (inclusief landen buiten de EER) die mogelijk andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan uw land van verblijf. Houd er rekening mee dat gegevens die in het buitenland worden verwerkt, onderhevig kunnen zijn aan buitenlandse wetten en toegankelijk kunnen zijn voor buitenlandse overheden, rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties. We zullen echter proberen om redelijke maatregelen te nemen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te behouden wanneer we uw persoonsgegevens met dergelijke landen delen.

Veiligheid

We hebben redelijke, geavanceerde beveiligingsmaatregelen getroffen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt bijvoorbeeld periodiek herzien en waar nodig verbeterd, en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke gegevens. Hoewel we niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van informatie nooit zal plaatsvinden, doen we alle redelijke inspanningen om dit te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die u via onze website indient terwijl deze via internet wordt verzonden, niet garanderen en een dergelijke verzending is op eigen risico.

Dataretentie

Wij streven ernaar om onze verwerkingsactiviteiten met betrekking tot uw persoonsgegevens zo beperkt mogelijk te houden. Bij het ontbreken van specifieke bewaartermijnen die in dit beleid worden uiteengezet, worden uw persoonsgegevens alleen bewaard zolang we ze nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld en, indien van toepassing, zo lang als vereist door de wettelijke bewaarplicht. .

Jou rechten

Volgens de wetgeving die op u van toepassing is, heeft u mogelijk het recht om enkele of alle van de volgende rechten uit te oefenen:

(I) informatie vereisen of uw persoonlijke gegevens worden bewaard en (ii) toegang tot en / of duplicaten van uw persoonlijke gegevens die worden bewaard, inclusief de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonlijke gegevens in kwestie en de ontvangers van gegevens, evenals mogelijke bewaartermijnen;

Verzoek om rectificatie, verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens, bijv. omdat (i) het onvolledig of onnauwkeurig is, (ii) het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd verzameld, of (iii) de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, is ingetrokken;

Weigeren te verstrekken en - zonder gevolgen voor gegevensverwerkingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden vóór een dergelijke intrekking - uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken;

Bezwaar, op grond van uw specifieke situatie, dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt. Geef ons in dat geval informatie over uw specifieke situatie. Na de beoordeling van de door u gepresenteerde feiten zullen we ofwel stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens of u onze dwingende legitieme redenen voor een lopende verwerking presenteren;

Neem contact met ons op in verband met een mogelijke inbreuk op uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Vereisen (i) om de persoonlijke gegevens over u, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en (ii) om die gegevens ongehinderd van onze kant naar een andere controller te verzenden; waar technisch haalbaar, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden; en / of

Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering (automatische beslissingen op basis van gegevensverwerking met automatische middelen, met het oog op de beoordeling van verschillende persoonlijke aspecten) die rechtsgevolgen voor u hebben of u met een vergelijkbare betekenis beïnvloeden.

U kunt de hierboven genoemde rechten uitoefenen of ons eventuele vragen stellen door contact met ons op te nemen via customerservice@ship24.com

We behouden ons het recht voor om dit beleid van tijd tot tijd te wijzigen door respectievelijk onze website bij te werken. Bezoek de website regelmatig en bekijk ons respectieve huidige privacybeleid. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in januari 2019

Cookiebeleid

Zoals de meeste vergelijkbare websites maakt deze site gebruik van cookies. Op deze pagina leggen we meer uit over cookies en hoe we ze gebruiken. Door deze website te gebruiken en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Over cookies

Cookies zijn bestanden, vaak inclusief unieke identificatiegegevens, die door webservers naar webbrowsers worden verzonden en die vervolgens naar de server kunnen worden teruggestuurd telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en te volgen terwijl ze door verschillende pagina's op een website navigeren, en om gebruikers te identificeren die terugkeren naar een website.

Cookies kunnen ‘permanente’ cookies of ‘sessiecookies’ zijn. Een permanente cookie bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd, dat door de browser wordt opgeslagen en geldig blijft tot de ingestelde vervaldatum (tenzij het door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum). Een sessiecookie daarentegen vervalt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

Cookies op deze website

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies op deze website.

Hoe we cookies gebruiken

Cookies bevatten geen informatie die u persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die we over u opslaan, kan door ons worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies. De cookies die op de website worden gebruikt, omvatten cookies die strikt noodzakelijke cookies zijn voor toegang en navigatie, cookies die het gebruik volgen (prestatiecookies), uw keuzes onthouden (functionele cookies) en cookies die u gerichte inhoud of advertenties bieden.

We kunnen de informatie die we verkrijgen door uw gebruik van onze cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om uw computer te herkennen wanneer u de website bezoekt
 • om u te volgen terwijl u door de website navigeert, en om het gebruik van e-commercefaciliteiten mogelijk te maken
 • om de bruikbaarheid van de website te verbeteren
 • om het gebruik van de website te analyseren
 • bij het beheer van de website
 • om de website voor u te personaliseren, inclusief gerichte advertenties die voor u van bijzonder belang kunnen zijn.

Cookies van derden

Wanneer u de website gebruikt, kunt u ook cookies van derden ontvangen.

Onze adverteerders en serviceproviders kunnen u cookies sturen. Ze kunnen de informatie die ze verkrijgen door uw gebruik van hun cookies gebruiken:

 • om uw browser over meerdere websites te volgen
 • om een profiel van uw websurfen op te bouwen
 • om advertenties te targeten die voor u van bijzonder belang kunnen zijn.

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt voor verzending afgekapt. Namens ons gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetactiviteit in verband met het gebruik van de website. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google wordt verzameld als u de browserplug-in downloadt en installeert die beschikbaar is op de website. volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

We gebruiken ook Google Remarketing-technologie. Google Remarketing richt zich tot voormalige gebruikers van onze website door hen gerichte advertenties te laten zien op websites van derden, waaronder Google. Welke gebruiker specifiek wordt aangesproken, bepaalt Google door de hierboven beschreven Google Analytics-gegevens tijdelijk te koppelen aan de individuele Google-ID van ingelogde Google-gebruikers. Hierdoor kan dezelfde gebruiker op verschillende apparaten worden aangesproken. Adverteren op websites van derden, waaronder Google, wordt ook gedaan door middel van cookies. U kunt het gebruik van cookies door Google voorkomen door de respectieve voorkeuren op de website in te stellen https://www.google.com/settings/ads.

Meer informatie over Google Analytics en Google Remarketing vindt u op https://www.google.com. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u onder het adres https://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html#information.

Naast de informatie die we in dit Cookiebeleid verstrekken, kunt u meer informatie over uw online keuzes vinden op https://www.youronlinechoices.com/.

Cookies blokkeren

Bij de meeste browsers kunt u cookies weigeren. Bijvoorbeeld:

 • in Internet Explorer kunt u alle cookies weigeren door op "Extra", "Internetopties", "Privacy" te klikken en "Alle cookies blokkeren" te selecteren met de schuifregelaar;
 • in Firefox kunt u alle cookies blokkeren door op "Extra", "Opties" te klikken en "Accepteer cookies van sites" in het vak "Privacy" uit te schakelen.
 • in Google Chrome kunt u uw cookietoestemmingen aanpassen door te klikken op "Opties", "Geavanceerde opties", Inhoudsinstellingen in het gedeelte "Privacy". Klik op het tabblad Cookies in de Inhoudsinstellingen.

Het blokkeren van alle cookies heeft echter een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites. Als u cookies blokkeert, is het mogelijk dat u bepaalde functies op de website niet kunt gebruiken (inloggen, inhoud openen, zoekfuncties gebruiken).

Cookies verwijderen

U kunt ook cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen:

 • in Internet Explorer moet u cookiebestanden handmatig verwijderen;
 • in Firefox kunt u cookies verwijderen door er eerst voor te zorgen dat cookies worden verwijderd wanneer u "privégegevens wist" (deze instelling kan worden gewijzigd door te klikken op "Extra", "Opties" en "Instellingen" in het vak "Privégegevens" ) en klik vervolgens op "Privégegevens wissen" in het menu "Extra".
 • in Google Chrome kunt u uw cookietoestemmingen aanpassen door te klikken op "Opties", "Geavanceerde opties", Inhoudsinstellingen in het gedeelte "Privacy". Klik op het tabblad Cookies in de Inhoudsinstellingen.

Dit kan een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Door verder te gaan, stemt u in met het gebruik van cookies. Meer informatie