Hệ thống tracking UPU

Hệ thống tracking UPU

Công ty vận chuyển

Liên minh Bưu chính Thế giới là gì?

UPU là một tổ chức liên chính phủ và là diễn đàn đầu tiên được tạo ra để tạo điều kiện hợp tác giữa các chính phủ, các bên và các bên liên quan trong lĩnh vực bưu chính toàn cầu. Ngày nay, UPU được biết đến là một trong những tổ chức quốc tế lâu đời nhất trên thế giới, tiếp tục phát triển sự hài hòa của dịch vụ bưu chính quốc tế cho hơn 190 quốc gia.

UPU được thành lập như trước khi thành lập, các quốc gia phải trải qua các cuộc đàm phán dài và khó khăn để thống nhất về cách thức xử lý và chuyển phát thư từ tại quốc gia mình. Thông thường, do không có thỏa thuận, thư phải đi qua một quốc gia trung gian, làm cho việc chuyển phát thư rất phức tạp. Khi thế giới ngày càng trở nên liên kết với nhau, các quá trình này càng trở nên phức tạp hơn và cần có một cơ quan quản lý độc lập có thể làm cho quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Ngoài ra, cần có các hiệp định giữa nhiều quốc gia để mở ra các dịch vụ bưu chính trên toàn cầu.

Vì vậy, UPU được thành lập vào năm 1874 và ngày nay có trụ sở chính đặt tại Berne, thủ đô của Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đây là một tổ chức toàn cầu thực sự, hoạt động để duy trì một mạng lưới bưu chính toàn cầu, cũng như tiếp tục thiết lập các quy tắc chung cho việc trao đổi thư quốc tế giữa các thành viên, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng bưu chính.

UPU bao gồm khoảng 192 thành viên, mỗi thành viên đại diện cho một quốc gia, với tổ chức này là diễn đàn hòa giải để hợp tác giữa các bên tham gia trong lĩnh vực bưu chính. Vai trò của nó đóng vai trò củng cố một mạng lưới phổ cập các dịch vụ bưu chính cập nhật nhằm khai thác công nghệ phát triển nhanh chóng và những tiến bộ kỹ thuật số trong lĩnh vực này.

Tổ chức hoạt động trong vai trò cố vấn, liên lạc giữa các thành viên và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi được yêu cầu. UPU thiết lập các quy tắc trao đổi thư quốc tế và đưa ra các khuyến nghị (chẳng hạn như phát triển bưu chính EMS thành công) mà nó tin rằng sẽ là chất xúc tác cho sự phát triển trong dịch vụ chuyển phát gói / thư và tài chính.

theo UPU gói chuyển phát nhanh

Làm thế nào để các quốc gia trở thành một phần của UPU?

UPU mở cửa cho bất kỳ quốc gia nào là thành viên của Liên hợp quốc. Một thành viên không phải là thành viên của Liên hợp quốc có thể trở thành một phần của UPU miễn là yêu cầu được chấp thuận bởi 2/3 hoặc nhiều quốc gia có tư cách thành viên UPU. Vì UPU hiện có 192 thành viên, điều này có nghĩa là cần có ít nhất 128 quốc gia đồng ý cho phép thành viên không phải là thành viên của Liên hợp quốc trở thành thành viên của UPU.

UPU có cung cấp dịch vụ chuyển phát bưu kiện không?

UPU không tự xử lý thư, thay vào đó, họ là một tổ chức quốc tế giúp phát triển ngành bưu chính. Đôi khi UPU bị nhầm với một dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát nhanh, chẳng hạn như USPS hoặc là UPS. Mặc dù nó làm việc với các công ty chuyển phát bưu kiện này, cũng như các dịch vụ bưu chính quốc gia khác, các tổ chức quốc tế và chính phủ, nó không tự xử lý bất kỳ thư nào.

Bạn có thể theo dõi một bưu kiện UPU không?

Vì UPU không gửi bất kỳ thư nào một cách cá nhân, nên sẽ không thể theo dõi một bưu kiện UPU. Tuy nhiên, nếu bạn cần theo dõi một bưu kiện, bạn có thể làm như vậy với công cụ theo dõi bưu kiện đa năng của Ship24. Tính năng theo dõi bưu kiện toàn cầu trên hơn 900 hãng chuyển phát và hàng nghìn cửa hàng trực tuyến có sẵn thông qua trang web Ship24, dành cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Kiểm tra trang web ngày hôm nay để tìm hiểu thêm.

Cơ cấu quản lý của UPU là gì?

UPU bao gồm bốn phần phụ khác nhau, đó là Đại hội, hội đồng quản trị, hội đồng hoạt động bưu chính và văn phòng quốc tế. Mỗi người chịu trách nhiệm về các vai trò khác nhau trong tổ chức, lần lượt, quản lý các cấp và lĩnh vực bưu chính quốc tế khác nhau.

  • Đại hội là cơ quan bao trùm, có thẩm quyền của UPU và họp bốn năm một lần để đưa ra các quyết định về tổ chức và chỉ đạo của UPU theo những phát triển mới và các vấn đề thời sự.
  • Hội đồng quản trị tồn tại để xử lý các vấn đề hành chính, lập pháp và pháp lý của UPU theo các quyết định của Quốc hội.
  • Hội đồng Hoạt động Bưu chính bao gồm chi nhánh kỹ thuật và hoạt động của UPU và bao gồm 40 quốc gia thành viên, được bầu chọn bốn năm một lần khi đại hội UPU họp.
  • Văn phòng Quốc tế hoạt động như một ban thư ký tổ chức, cung cấp hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật cho các cơ quan của UPU.

UPU được tài trợ như thế nào?

UPU là một tổ chức liên chính phủ, có các bên liên quan chính là các chính phủ thành viên và do đó nó nhận được tài trợ từ các chính phủ đó để hoạt động. Một số chính phủ trong UPU cũng hỗ trợ tổ chức bằng các khoản đóng góp tự nguyện bổ sung cho các chương trình hoặc sáng kiến cụ thể do UPU lãnh đạo. Cần lưu ý rằng các khoản đóng góp tự nguyện này và các chương trình mà chúng tài trợ được quản lý bởi văn phòng quốc tế UPU.

Theo truyền thống, chúng bao gồm các hoạt động như quản lý rủi ro thiên tai và phát triển bền vững nhưng gần đây hơn đã bao gồm bao gồm tài chính và phát triển thương mại điện tử.
Các hoạt động khác của UPU bao gồm nâng cao năng lực và nguồn nhân lực, bảo mật, giải pháp CNTT, hiệu quả xử lý hải quan và đổi mới dịch vụ bưu chính.

UPU, với tư cách là thành viên của Liên hợp quốc, làm việc cùng với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ và khu vực tư nhân để giúp đỡ về các vấn đề cùng quan tâm. Ví dụ, UPU tham gia vào việc giúp đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc, một khuôn khổ phát triển đã được thống nhất giữa các nước thành viên Liên hợp quốc vào năm 2015 và sẽ được hoàn thành vào năm 2030.

Cho đến nay, UPU đã làm việc về Bao gồm tài chính với Ngân hàng Thế giới, Tạo thuận lợi thương mại và thương mại điện tử với Tổ chức Thương mại Thế giới, phát triển kiều hối với IOM, an ninh và vận tải với UNODC, Hải quan với WCO, biến đổi khí hậu và tính bền vững với UNEP, và quản lý thiên tai / rủi ro với UNDRR, trong số những người khác.

UPU cũng đã bắt đầu làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tư nhân và khu vực tư nhân để tiếp tục cải thiện các dịch vụ bưu chính quốc tế. Liên quan đến vấn đề trước đây, UPU đã làm việc với Quỹ Bill và Melinda Gates để cải thiện khả năng bao gồm tài chính và thúc đẩy khả năng tiếp cận toàn diện vào các dịch vụ tài chính cho các khu vực toàn cầu chưa được phục vụ. Về vấn đề thứ hai, khu vực tư nhân đã bắt đầu đóng góp ngày càng nhiều vào các cuộc thảo luận và quyết định ở hầu hết các cơ quan, quỹ, chương trình và cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, bao gồm cả UPU.

UPU đã tạo ra những giải pháp bưu chính nào?

Công việc của UPU là cập nhật thị trường thông tin liên lạc và ngành dịch vụ bưu chính đang phát triển nhanh chóng. Với việc kỹ thuật số hiện đang thống trị truyền thông, các nhà khai thác bưu chính đang phải tiếp tục thích ứng để tiếp tục phục vụ các bên liên quan. Điều này có nghĩa là không ngừng phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng trong một lĩnh vực ngày càng cạnh tranh hơn.

Một ví dụ về cách UPU đang giúp hỗ trợ các sáng kiến toàn cầu là thông qua quan hệ đối tác sáng lập của sáng kiến eTrade for All với UNCTAD. UPU cũng tiếp tục hỗ trợ giới thiệu và áp dụng chiến lược thương mại điện tử giữa các bên liên quan, đồng thời đảm bảo dịch vụ bưu chính là đối tác chuyển phát quan trọng.

Một trong những phát triển đối tác thương mại điện tử và bưu chính nổi tiếng nhất là thông qua Dịch vụ Thư tín nhanh (EMS), một dịch vụ bưu chính quốc tế. Nó hiện được cung cấp bởi nhiều dịch vụ bưu chính quốc gia, chẳng hạn như China PostJapan Post, trong số những người khác.

Tất cả các bưu kiện EMS và bưu kiện thông thường được giao, cho dù bằng dịch vụ bưu chính quốc gia hay các hãng chuyển phát tư nhân, đều có thể được theo dõi thông qua công cụ theo dõi toàn cầu Ship24 trên trang web của họ. Đơn giản chỉ cần sao chép và dán số theo dõi bưu kiện của bạn vào trang web để có nhiều chuyển phát nhanh, khả năng theo dõi vượt trội.

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin