UPU nyomonkövetés

UPU nyomonkövetés

Futárok

Mi az Egyetemes Postai Unió?

Az UPU egy kormányközi szervezet, és ez volt az első olyan fórum, amelyet azért hoztak létre, hogy megkönnyítse a kormányok, a szereplők és az érdekelt felek közötti együttműködést a globális postai szektorban. Ma az UPU arról ismert, hogy az egyik legrégebbi nemzetközi szervezet a világon, amely több mint 190 országban tovább fejleszti a nemzetközi postai szolgáltatási harmóniát.

Az UPU-t azért hozták létre, mint az alapítása előtt, az országoknak hosszú, nehéz tárgyalásokat kellett folytatniuk, hogy megállapodjanak arról, hogy az adott országban hogyan kell kezelni és kézbesíteni a postát. Gyakran a megállapodások hiánya miatt a postának egy közvetítő országon kellett keresztülmennie, ami nagyon bonyolulttá tette a levél kézbesítését. Amint a világ egyre inkább összekapcsolódik, ezek a folyamatok még összetettebbé váltak, és szükség volt egy független szabályozó testületre, amely gördülékenyebbé teheti a folyamatot. Emellett több országra vonatkozó megállapodásokra volt szükség a postai szolgáltatások egyetemes megnyitása érdekében.

Ezért az UPU-t 1874-ben hozták létre, és székhelye Bernben, Svájc fővárosában található. Ez azonban egy valóban globális szervezet, amely az egyetemes postai hálózat fenntartásán dolgozik, valamint továbbra is közös szabályokat állapít meg a tagjai közötti nemzetközi levélváltásra, miközben javítja a postai ügyfelek szolgáltatásainak minőségét.

Az UPU mintegy 192 tagból áll, amelyek mindegyike egy-egy országot képvisel, a szervezet pedig a postai szektor szereplői közötti együttműködés mediátor fóruma. Szerepe a naprakész postai szolgáltatások univerzális hálózatának megszilárdításában tevékenykedik, amely kihasználja az ágazat gyorsan fejlődő technológiáját és digitális fejlődését.

A szervezet tanácsadói szerepet tölt be, kapcsolatot tart a tagok között, és szükség esetén technikai segítséget nyújt. Az UPU meghatározza a nemzetközi levélváltás szabályait és ajánlásokat fogalmaz meg (például a sikeres EMS postai fejlesztést), amelyek véleménye szerint a csomagok / postai kézbesítés és a pénzügyi szolgáltatások növekedésének katalizátora lesz.

UPU csomagkövetés

Hogyan válhatnak az országok az UPU részévé?

Az UPU minden olyan ország számára nyitott, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja. Az Egyesült Nemzetek Szervezetén kívüli tag az UPU részévé válhat, amennyiben a kérelmet az UPU tagsággal rendelkező országok kétharmada vagy annál több jóváhagyja. Mivel az UPU-nak jelenleg 192 tagja van, ez azt jelentené, hogy legalább 128 országnak bele kellene egyeznie abba, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetén kívüli tagok UPU-taggá válhassanak.

Csomagszállítási szolgáltatásokat kínál az UPU?

Az UPU nem maga kezeli a leveleket, hanem egy nemzetközi szervezet, amely segíti a postai ipar fejlődését. Néha az UPU-t tévesen postai szolgáltatással vagy futárral tévesztik össze, mint pl USPS vagy UPS. Noha ezekkel a csomagküldő társaságokkal, valamint más nemzeti postai szolgáltatásokkal, nemzetközi szervezetekkel és kormányokkal működik, maga nem kezel postai küldeményeket.

Tud nyomon követni egy UPU csomagot?

Mivel az UPU nem küld személyesen egyetlen levelet sem, lehetetlen lenne nyomon követni egy UPU csomagot. Ha azonban valaha is követnie kell egy csomagot, akkor ezt a Ship24 univerzális csomagkövető eszközével teheti meg. A Ship24 weboldalon elérhető több mint 900 futár és több ezer online üzlet univerzális csomagkövetése mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek számára. Nézze meg még ma a weboldalt, ha többet szeretne megtudni.

Mi az UPU irányítási struktúrája?

Az UPU négy különböző alszakaszból áll, nevezetesen a kongresszusból, az igazgatási tanácsból, a postai műveleti tanácsból és a nemzetközi irodából. Mindegyik felelős a szervezeten belüli különböző szerepekért, amelyek viszont a nemzetközi postai ügyek különböző szintjeit és területeit irányítják.

  • A kongresszus az UPU átfogó, mérvadó testülete, és négyévente ülésezik, hogy az új fejlemények és aktuális események tükrében döntéseket hozzon az UPU szervezetével és irányításával kapcsolatban.
  • Az igazgatási tanács azért működik, hogy az UPU adminisztratív, törvényhozási és jogi kérdéseit a kongresszus döntéseivel összhangban kezelje.
  • A Postai Operatív Tanács az UPU technikai és operatív ágát fedi le, és 40 tagországból áll, amelyeket négyévente választanak meg, amikor az UPU kongresszusa összeül.
  • A Nemzetközi Iroda szervezeti titkárságként működik, logisztikai és technikai támogatást nyújt az UPU szerveinek.

Hogyan finanszírozzák az UPU-t?

Az UPU egy kormányközi szervezet, amelynek elsődleges érdekelt tagjai a tagországok kormányai, ezért működésükhöz finanszírozást kap az említett kormányoktól. Az UPU-n belül több kormány is önkéntes hozzájárulásokkal támogatja a szervezetet az UPU által vezetett egyes programokhoz vagy kezdeményezésekhez. Meg kell jegyezni, hogy ezeket az önkéntes hozzájárulásokat és az általuk finanszírozott programokat az UPU nemzetközi irodája kezeli.

Hagyományosan olyan tevékenységeket tartalmaztak, mint a katasztrófakockázatok kezelése és a fenntartható fejlődés, de újabban a pénzügyi befogadást és az e-kereskedelem fejlesztését.
Az UPU további tevékenységei közé tartozik a kapacitásépítés és az emberi erőforrások, a biztonság, az informatikai megoldások, a vámkezelés hatékonysága és a postai szolgáltatások innovációja.

Az UPU az ENSZ tagjaként együttműködik a nemzetközi szervezetekkel, a nem kormányzati szervezetekkel, a kormányokkal és a magánszektorral a közös érdekű kérdésekben. Például az UPU részt vesz az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak megvalósításában, amely fejlesztési keret az ENSZ tagországai között 2015-ben állapodott meg és 2030-ra készül el.

Eddig az UPU a Világbankkal való pénzügyi befogadáson, a Kereskedelmi Világszervezettel folytatott kereskedelemkönnyítésen és e-kereskedelemen dolgozott, átutalásokat dolgozott ki az IOM-mal, biztonságot és szállítást az UNODC-vel, vámügyeket a WCO-val, az éghajlatváltozást és a fenntarthatóságot a az UNEP, valamint a katasztrófa- és kockázatkezelés az UNDRR-rel, többek között.

Az UPU emellett megkezdte a nem kormányzati szervezetekkel, a magánalapítványokkal és a magánszektorral való együttműködést a nemzetközi postai szolgáltatások továbbfejlesztése érdekében. Az előbbit illetően az UPU a Bill és Melinda Gates Alapítvánnyal együttműködve javította a pénzügyi befogadást és elősegítette a pénzügyi szolgáltatásokhoz való befogadó hozzáférést az alulteljesített globális régiók számára. Ez utóbbival kapcsolatban a magánszektor egyre nagyobb mértékben kezdett hozzájárulni az ENSZ szerveinek, alapjainak, programjainak és szakosodott ügynökségeinek, köztük az UPU-nak a vitáihoz és döntéseihez.

Milyen postai megoldásokat hozott létre az UPU?

Az UPU feladata, hogy naprakész legyen a gyorsan fejlődő kommunikációs piac és a postai szolgáltatások iparával. Mivel a digitális kommunikáció ma uralja a kommunikációt, a postai szolgáltatóknak továbbra is alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy továbbra is a szolgáltatók érdekeit szolgálják. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan új termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek, hogy megfeleljenek a növekvő elvárásoknak az egyre versenyképesebb ágazatban.

Példa arra, hogy az UPU hogyan segíti a globális kezdeményezések támogatását, az eTrade mindenkinek kezdeményezés alapító partnersége révén az UNCTAD-tal. Az UPU továbbra is támogatja az e-kereskedelmi stratégia bevezetését és alkalmazását az érintett felek között, ugyanakkor biztosítja, hogy a postai szolgáltatások kulcsfontosságú szállítási partnerek legyenek.

Az e-kereskedelem és a postai partnerség egyik legismertebb fejlesztése az Express Mail Service (EMS), amely egy nemzetközi postai szolgáltatás. Most számos nemzeti postai szolgáltatás kínálja, például a China Postés Japan Posttöbbek között.

Minden EMS és normál csomag, függetlenül attól, hogy nemzeti postai szolgálatok vagy magánfutárok szállítják-e, nyomon követhetők a weboldalukon található Ship24 univerzális nyomkövető eszközön keresztül. Egyszerűen másolja és illessze be a csomagkövetési számot a weboldalra a többfutáros, kiváló nyomonkövetési képesség érdekében.

A folytatással hozzájárul a cookie-k használatához. Több információ