UPU Spåra Paket

UPU Spåra Paket

Fraktföretag

Vad är Universal Postal Union?

UPU är en mellanstatlig organisation och var det allra första forumet som skapades för att underlätta samarbete mellan regeringar, aktörer och intressenter inom den globala postsektorn. Idag är UPU känd för att vara en av de äldsta internationella organisationerna i världen, som fortsätter att utveckla internationell posttjänstharmon i över 190 länder.

UPU grundades som före grundandet, länder var tvungna att gå igenom långa, svåra förhandlingar för att komma överens om hur post skulle hanteras och levereras i sina respektive länder. På grund av brist på avtal måste mail ofta gå genom ett mellanland, vilket gör leveransen av post mycket komplicerad. När världen blir alltmer sammankopplad blev dessa processer ännu mer komplexa och det fanns ett behov av ett oberoende tillsynsorgan som kunde göra processen mjukare. Det fanns också ett behov av avtal med flera länder för att öppna posttjänster universellt.

Därför grundades UPU 1874 och har idag sitt huvudkontor i Bern, huvudstaden i Schweiz. Det är dock en verkligt global organisation som arbetar för att upprätthålla ett universellt postnätverk och fortsätter att upprätta gemensamma regler för internationellt postutbyte mellan sina medlemmar, samtidigt som servicekvaliteten för postkunder förbättras.

UPU består av cirka 192 medlemmar, som var och en representerar ett land, med organisationen som medlingsforum för samarbete mellan aktörer inom postsektorn. Dess roll verkar för att stärka ett universellt nätverk av uppdaterade posttjänster som utnyttjar den snabbt utvecklade tekniken och digitala framsteg inom sektorn.

Organisationen agerar i en rådgivande roll, samarbetar mellan medlemmarna och ger teknisk hjälp där det behövs. UPU fastställer reglerna för internationellt postutbyte och ger rekommendationer (såsom den framgångsrika EMS-postutvecklingen) som de tror kommer att vara en katalysator för tillväxt inom paket- / postleverans och finansiella tjänster.

UPU

Hur blir länder en del av UPU?

UPU är öppet för alla länder som är medlem i FN. En icke-FN-medlem kan bli en del av UPU så länge begäran godkänns av två tredjedelar eller fler av länder med UPU-medlemskap. Eftersom UPU för närvarande har 192 medlemmar skulle detta innebära att minst 128 länder skulle behöva komma överens om att tillåta att icke-FN-medlemmen blir UPU-medlem.

Erbjuder UPU paketleveranstjänster?

UPU hanterar inte post själva, utan är en internationell organisation som hjälper till att utveckla postbranschen. Ibland misstas UPU för en posttjänst eller kurir, t.ex. USPS eller UPS. Även om det fungerar med dessa paketleveransföretag, liksom med andra nationella posttjänster, internationella organisationer och regeringar, hanterar det inte någon post själv.

Kan du spåra ett UPU-paket?

Eftersom UPU inte levererar någon post personligen skulle det vara omöjligt att spåra ett UPU-paket. Men om du någonsin behöver spåra ett paket kan du göra det med det universella paketspårningsverktyget från Ship24. Universal paketspårning på över 900 kurirer och tusentals online-butiker är tillgänglig via Ship24-webbplatsen, för både företag och privatpersoner. Kolla in webbplatsen idag för att ta reda på mer.

Vad är UPU: s styrande struktur?

UPU består av fyra olika underavsnitt, nämligen kongressen, förvaltningsrådet, postoperationsrådet och den internationella byrån. Var och en ansvarar för olika roller inom organisationen som i sin tur hanterar olika nivåer och områden för internationella postfrågor.

  • Kongressen är det övergripande, auktoritativa organet för UPU och sammanträder vart fjärde år för att fatta beslut angående organisationen och ledningen av UPU mot bakgrund av ny utveckling och aktuella frågor.
  • Administrationsrådet finns för att hantera UPU: s administrativa, lagstiftnings- och rättsliga frågor i linje med kongressens beslut.
  • Postoperationsrådet täcker UPU: s tekniska och operativa del och består av 40 medlemsländer som väljs vart fjärde år när UPU-kongressen träffas.
  • International Bureau fungerar som ett organisationssekretariat som tillhandahåller logistiskt och tekniskt stöd till UPU: s organ.

Hur finansieras UPU?

UPU är en mellanstatlig organisation vars primära intressenter är medlemsregeringar och därför får den finansiering från dessa regeringar för att fungera. Flera regeringar inom UPU stöder också organisationen med extra frivilliga bidrag för specifika program eller initiativ som leds av UPU. Det bör noteras att dessa frivilliga bidrag och de program som de finansierar förvaltas av UPU: s internationella byrå.

Traditionellt inkluderade de aktiviteter som katastrofriskhantering och hållbar utveckling men nyligen har de inkluderat ekonomisk integration och utveckling av e-handel.
Andra UPU-aktiviteter inkluderar kapacitetsuppbyggnad och mänskliga resurser, säkerhet, IT-lösningar, effektivisering av tullhantering och innovation inom posttjänster.

UPU, som medlem i FN, arbetar tillsammans med internationella organisationer, icke-statliga organisationer, regeringar och den privata sektorn för att hjälpa till i frågor av gemensamt intresse. Till exempel är UPU med och hjälper till att uppnå FN: s hållbara utvecklingsmål, en utvecklingsram som överenskommits mellan FN: s medlemsländer 2015 och kommer att vara klar 2030.

Hittills har UPU arbetat med finansiell inkludering med Världsbanken, handelslättnader och e-handel med Världshandelsorganisationen, utvecklat överföringar med IOM, säkerhet och transport med UNODC, Tull med WCO, klimatförändringar och hållbarhet med UNEP och katastrof- / riskhantering med bland annat UNDRR.

UPU har också börjat arbeta med icke-statliga organisationer, privata stiftelser och den privata sektorn för att fortsätta förbättra internationella posttjänster. När det gäller det förstnämnda har UPU arbetat med Bill och Melinda Gates Foundation för att förbättra ekonomisk inkludering och främja inkluderande tillgång till finansiella tjänster för undermåliga globala regioner. När det gäller det senare har den privata sektorn börjat bidra mer och mer till diskussioner och beslut i de flesta FN-organ, fonder, program och specialiserade organ, inklusive UPU.

Vilka postlösningar har UPU skapat?

UPU: s arbete är att hålla sig uppdaterad om vad som är en snabbt utvecklande kommunikationsmarknad och posttjänstbranschen. Med digital kommunikation som nu dominerar måste postoperatörer fortsätta att anpassa sig för att fortsätta tjäna intressenter. Det innebär att ständigt utveckla nya produkter och tjänster för att möta stigande förväntningar i en allt mer konkurrenskraftig sektor.

Ett exempel på hur UPU hjälper till att stödja globala initiativ är genom dess grundande partnerskap med eTrade for All-initiativet med UNCTAD. UPU fortsätter också att stödja införandet och tillämpningen av e-handelsstrategi mellan berörda intressenter, men samtidigt som posttjänster är en viktig leveranspartner.

En av de mest kända utvecklingen av e-handel och postpartnerskap är via Express Mail Service (EMS), som är en internationell posttjänst. Det erbjuds nu av många nationella posttjänster, såsom China Postoch Japan Post, bland andra.

Alla EMS och vanliga paket som levereras, oavsett om de är nationella posttjänster eller privata kurirer, kan spåras via Ship24 universella spårningsverktyg på deras webbplats. Kopiera och klistra in ditt paketspårningsnummer på webbplatsen för överlägsen spårningsfunktion med flera bud.

Genom att fortsätta samtycker du till användningen av cookies. Mer information