UPU volgen

UPU volgen

Wat is de Wereldpostvereniging?

De UPU is een intergouvernementele organisatie en was het allereerste forum dat werd opgericht om de samenwerking tussen regeringen, actoren en belanghebbenden binnen de mondiale postsector te vergemakkelijken. Tegenwoordig staat de UPU bekend als een van de oudste internationale organisaties ter wereld, die de internationale harmonie van postdiensten voor meer dan 190 landen blijft ontwikkelen.

De UPU werd opgericht zoals vóór de oprichting, landen moesten lange, moeilijke onderhandelingen voeren om overeen te komen hoe post in hun respectieve landen moest worden behandeld en bezorgd. Door het ontbreken van afspraken moest de post vaak via een tussenland gaan, waardoor de bezorging van de post erg ingewikkeld was. Naarmate de wereld steeds meer met elkaar verweven raakt, werden deze processen nog complexer en was er behoefte aan een onafhankelijke regelgevende instantie die het proces soepeler zou kunnen maken. Er was ook behoefte aan meerlandenovereenkomsten om de postdiensten universeel open te stellen.

Daarom werd de UPU opgericht in 1874 en heeft tegenwoordig haar hoofdkantoor in Bern, de hoofdstad van Zwitserland. Het is echter een werkelijk mondiale organisatie die zich inzet voor het behoud van een universeel postnetwerk, en die ook doorgaat met het opstellen van gemeenschappelijke regels voor internationale postuitwisseling tussen haar leden, terwijl de kwaliteit van de dienstverlening voor postklanten wordt verbeterd.

De UPU bestaat uit ongeveer 192 leden, die elk één land vertegenwoordigen, waarbij de organisatie het bemiddelingsforum is voor de samenwerking tussen spelers in de postsector. Haar rol is bedoeld om een universeel netwerk van up-to-date postdiensten te verstevigen die gebruik maken van de snel evoluerende technologie en digitale ontwikkelingen in de sector.

De organisatie treedt op in een adviserende rol, onderhoudt contacten tussen leden en biedt technische assistentie waar nodig. De UPU stelt de regels voor internationale postuitwisseling vast en doet aanbevelingen (zoals de succesvolle ontwikkeling van EMS-post) die volgens haar een katalysator zullen zijn voor groei in pakket- / postbezorging en financiële dienstverlening.

Hoe worden landen lid van de UPU?

De UPU staat open voor elk land dat lid is van de Verenigde Naties. Een niet-lid van de Verenigde Naties kan lid worden van de UPU zolang het verzoek wordt goedgekeurd door twee derde of meer van de landen met UPU-lidmaatschap. Aangezien de UPU momenteel 192 leden heeft, zou dit betekenen dat ten minste 128 landen zouden moeten instemmen om het niet-VN-lid toe te staan UPU-lid te worden.

Biedt de UPU pakketbezorgdiensten aan?

De UPU verwerkt de post niet zelf, maar is een internationale organisatie die helpt bij de ontwikkeling van de postsector. Soms wordt de UPU aangezien voor een postdienst of koerier, zoals USPS of UPS. Hoewel het samenwerkt met deze pakketbezorgingsbedrijven, evenals met andere nationale postdiensten, internationale organisaties en overheden, verwerkt het zelf geen post.

Kunt u een UPU-pakket volgen?

Aangezien de UPU geen post persoonlijk bezorgt, is het onmogelijk om een UPU-pakket te volgen. Als u ooit een pakket moet volgen, kunt u dit doen met de universele pakketvolgtool van Ship24. Universele pakketvolgorde van meer dan 900 koeriers en duizenden online winkels is beschikbaar via de Ship24-website, voor zowel bedrijven als particulieren. Bekijk vandaag nog de website voor meer informatie.

Wat is de bestuursstructuur van de UPU?

De UPU bestaat uit vier verschillende onderafdelingen, namelijk het Congres, de Raad van Bestuur, de Postraad en het Internationaal Bureau. Elk is verantwoordelijk voor verschillende rollen binnen de organisatie die op hun beurt verschillende niveaus en gebieden van internationale postzaken beheren.

  • Het congres is het overkoepelende, gezaghebbende orgaan van de UPU en komt elke vier jaar bijeen om beslissingen te nemen over de organisatie en richting van de UPU in het licht van nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten.
  • De bestuursraad is er om de administratieve, wetgevende en juridische kwesties van de UPU af te handelen in overeenstemming met de besluiten van het congres.
  • De Postraad bestrijkt de technische en operationele tak van de UPU en bestaat uit 40 lidstaten, die om de vier jaar worden gekozen wanneer het UPU-congres bijeenkomt.
  • Het Internationaal Bureau fungeert als een organisatorisch secretariaat en biedt logistieke en technische ondersteuning aan de organen van de UPU.

Hoe wordt de UPU gefinancierd?

De UPU is een intergouvernementele organisatie, waarvan de belangrijkste belanghebbenden de regeringen van de lidstaten zijn, en daarom ontvangt zij financiering van die regeringen om te functioneren. Verschillende regeringen binnen de UPU ondersteunen de organisatie ook met extra vrijwillige bijdragen voor bepaalde programma's of initiatieven onder leiding van de UPU. Opgemerkt moet worden dat deze vrijwillige bijdragen en de programma's die ze financieren worden beheerd door het internationale bureau UPU.

Traditioneel omvatten ze activiteiten zoals rampenrisicobeheer en duurzame ontwikkeling, maar meer recentelijk omvatten ze financiële inclusie en ontwikkeling van e-commerce.
Andere UPU-activiteiten omvatten capaciteitsopbouw en human resources, beveiliging, IT-oplossingen, efficiëntie van douaneafhandeling en innovatie van postdiensten.

De UPU werkt als lid van de Verenigde Naties samen met internationale organisaties, ngo's, regeringen en de particuliere sector om te helpen bij kwesties van gemeenschappelijk belang. De UPU is bijvoorbeeld betrokken bij het helpen bereiken van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, een ontwikkelingskader dat in 2015 tussen VN-lidstaten is overeengekomen en naar verwachting in 2030 voltooid zal zijn.

Tot dusver heeft de UPU gewerkt aan financiële inclusie met de Wereldbank, handelsfacilitatie en e-commerce met de Wereldhandelsorganisatie, het ontwikkelen van overmakingen met de IOM, veiligheid en transport met UNODC, douane met de WDO, klimaatverandering en duurzaamheid met onder meer het UNEP en rampen- / risicobeheer met de UNDRR.

De UPU is ook begonnen samen te werken met ngo's, particuliere stichtingen en de particuliere sector om de internationale postdiensten verder te verbeteren. Wat de eerste betreft, heeft de UPU samengewerkt met de Bill and Melinda Gates Foundation om financiële inclusie te verbeteren en inclusieve toegang tot financiële diensten te bevorderen voor achtergestelde mondiale regio's. Met betrekking tot het laatste is de particuliere sector een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan discussies en besluiten in de meeste VN-organen, fondsen, programma's en gespecialiseerde agentschappen, waaronder de UPU.

Welke postoplossingen heeft de UPU gecreëerd?

Het werk van de UPU is om op de hoogte te blijven van wat een zich snel ontwikkelende communicatiemarkt en postdienstensector is. Nu digitale communicatie de boventoon voert, moeten postbedrijven zich blijven aanpassen om belanghebbenden te blijven bedienen. Dit betekent voortdurend nieuwe producten en diensten ontwikkelen om aan de stijgende verwachtingen in een steeds competitiever wordende sector te voldoen.

Een voorbeeld van hoe de UPU wereldwijde initiatieven helpt ondersteunen, is via haar oprichtende partnerschap van het eTrade for All-initiatief met UNCTAD. De UPU blijft ook de introductie en toepassing van een e-commercestrategie tussen de relevante belanghebbenden ondersteunen, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de postdiensten een belangrijke bezorgpartner zijn.

Een van de meest bekende ontwikkelingen op het gebied van e-commerce en postpartnerschappen is via de Express Mail Service (EMS), een internationale postdienst. Het wordt nu aangeboden door veel nationale postdiensten, zoals de China Posten Japan Post, onder andere.

Alle bezorgde EMS en normale pakketten, of het nu gaat om nationale postdiensten of particuliere koeriers, kunnen worden gevolgd via de universele trackingtool Ship24 op hun website. Kopieer en plak gewoon het trackingnummer van uw pakket in de website voor superieure trackingmogelijkheden voor meerdere koeriers.

New
Stuur uw pakket van China naar 40+ landen voor ¥99
parcel man
By continuing, you consent to the use of cookies. Meer informatie