Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng của tôi?

Làm cách nào để thay đổi địa chỉ giao hàng của tôi?

Bạn có thể làm gì nếu địa chỉ của bạn cần được thay đổi?

Bạn có thể đợi cho đến khi bưu kiện của bạn có trạng thái "Đã đến quốc gia đích" hoặc một sự kiện theo dõi tương tự.

Sau đó, bạn có thể yêu cầu sửa đổi địa chỉ trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát hoặc bưu điện địa phương của bạn.

Xin lưu ý rằng Ship24 cung cấp thông tin theo dõi hữu ích và không xử lý lô hàng theo bất kỳ cách nào.

Truy cập bưu điện địa phương của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ phụ trách trang web chính của đợt giao hàng cuối cùng để được hỗ trợ thêm.

New
Gửi bưu kiện của bạn từ Trung Quốc đến 40+ quốc gia với giá ¥99
parcel man
We use cookies! Thêm thông tin