Gói hàng của tôi từ AliExpress ở đâu?

Mar 15, 2023

1 phút

Khi sử dụng Ship24, bạn sẽ truy cập vào các sự kiện gần đây nhất liên quan đến gói hàng của mình và lịch sử các sự kiện trước đây để bạn có thể theo dõi quá trình vận chuyển bưu kiện giữa các địa điểm khác nhau cho đến hộp thư của mình! Xin lưu ý rằng một số gói có một phần thông tin theo dõi vì chúng chưa được đăng ký. Cách tốt nhất để có thông tin cập nhật về gói hàng của bạn ở đâu là chọn khi nào có thể có giải pháp vận chuyển đã đăng ký khi đặt hàng trên AliExpress trực tuyến.

Theo dõi gói

Giao Hàng

Đang chuyển hàng

Khác

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin