Tôi không nhận được đơn đặt hàng của mình; tôi có thể nhận tiền hoàn lại không?

Tôi không nhận được đơn đặt hàng của mình; tôi có thể nhận tiền hoàn lại không?

Tôi chưa nhận được đơn đặt hàng của mình, tôi có thể được hoàn lại tiền không?

Nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền (hàng không đúng / không nhận được / lý do khác), vui lòng liên hệ với người bán (hoặc người gửi hàng) từ thị trường hoặc trang web cửa hàng nơi bạn đặt hàng, để gửi yêu cầu của bạn.

Bạn đã đặt hàng và đang tìm kiếm thông tin về đơn hàng cụ thể này? Vui lòng liên hệ với người gửi hàng hoặc người bán.

Ship24 cung cấp thông tin theo dõi hữu ích và không xử lý thực tế lô hàng theo bất kỳ cách nào và không quản lý các khiếu nại.

Chính sách hoàn tiền có thể khác nhau, hãy luôn kiểm tra các điều kiện trước khi mua, nếu bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với người bán để biết thêm thông tin hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của thị trường / cửa hàng để được hỗ trợ thêm.

New
Gửi bưu kiện của bạn từ Trung Quốc đến 40+ quốc gia với giá ¥99
parcel man
By continuing, you consent to the use of cookies. Thêm thông tin