Lý do tại sao thông tin theo dõi toàn cầu có thể phức tạp

Mar 15, 2023

1 phút

Ngày nay, lấy thông tin theo dõi toàn cầu ở đâu là câu hỏi đầu tiên được các khách hàng Thương mại điện tử đặt ra. Vì dịch vụ bưu chính đôi khi có thể kém hiệu quả hơn so với các hãng vận chuyển khác nên nhiều tác nhân đang chuyển phát các gói hàng ở Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý, Hoa Kỳ với thị phần ngày càng tăng. Giờ đây, việc theo dõi gói hàng của bạn từ kho đến hộp thư của bạn giờ đây dễ dàng hơn ở một nơi, không cần phải đăng nhập vào nhiều trang theo dõi nữa. Ship24 là nhiều nguồn trong một ứng dụng duy nhất. Bạn không cần biết shipper là ai. Sau khi bạn nhập số theo dõi, Ship24 sẽ lo phần còn lại!

Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin