Fullt kompatibel med Shopify

IOSS Magento lösningar för företag

Vi tillhandahåller kompletta IOSS-lösningar för företag som använder e-handelsplattformar med öppen källkod som Magento. Från snabb registrering till pågående EU-momsstöd och efterlevnad, lita på fraktexperterna som din IOSS-förmedlare.

Skaffa ett IOSS-nummer Book a demo Läs mer →
IOSS Magento lösningar för företag

Vad är Magento och hur kommer IOSS att påverka det?

Magento är en framgångsrik e-handelsplattform med öppen källkod som uppfanns i Kalifornien och nu ägs av Adobe. Programvaran är värd för mer än 100 000 onlinebutiker och har laddats ner nästan 3 miljoner gånger. Plattformen underlättade försäljningen av varor för cirka 150 miljarder USD, och många av dessa försäljningar skedde inom EU. Faktum är att Magento stod för cirka 30 procent av den totala marknadsandelen över hela världen. Magento arbetar för att möta de växande e-handelsbehoven hos onlineföretag och effektivisera behoven hos e-handlare. Att Magento används av många handlare som säljer varor till EU gör att dess användare och själva plattformen kommer att påverkas särskilt av förändringarna och behovet av att anpassa sig.

Hur kommer IOSS Magento att fungera?

I juli 2021 skapade nya momsförändringar inom EU en ringeffekt för företag globalt, särskilt för distansförsäljare och e-handel. De nya reglerna innebar ett slut på skattebefrielsen på 22 EUR eller mindre och införandet av ett nytt, förenklat Import One-Stop-Shop-system. Även om det är valfritt utformades det nya systemet för att gynna distansförsäljare online som påverkas av momsförändringarna, genom skapandet av ett konsoliderat och förenklat skattebetalningssystem.

Det finns inte mycket information om IOSS Magento, från Magento IOSS-kompatibilitet till funktioner tillgängliga för att länka IOSS med Magento. Däremot kommer Magento - som en stor mängd online-e-handelsföretag - att påverkas av införandet av de nya EU-momsförändringarna och IOSS-systemet. Registrerade Magento IOSS-företag kommer fortfarande att vara ansvariga för att deklarera och betala moms till EU, ungefär som IOSS-registrerade företag som använder sina konkurrentplattformar - såsom Shopify och WooCommerce - med plattformarna som underlättar försäljning som inte är ytterst ansvarig för moms som är skyldig som en del av EU IOSS skyldigheter. Däremot kan plattformar som Magento hjälpa företag att uppfylla vissa EU-förpliktelser, såsom visning av skyldig moms vid försäljningsstället och ett sätt att registrera relevant IOSS-data som en del av deras systemfunktionalitet.

Bör Magento-företag registrera sig för IOSS?

Om du är ett företag som använder Magento och klassificeras som en "distansförsäljare" (särskilt e-handel och online-företag) och inte är baserad i EU, rekommenderas det att ansöka om ett IOSS-nummer. Detta på grund av de olika fördelarna som att registrera sig för IOSS ger, såsom:

  • Full momstransparens för säljare och kunder, vilket tar bort alla risker för dolda avgifter eller extra pakethanteringsavgifter
  • Överlägsen upplevelse efter köp för konsumenter, vilket resulterar i bättre recensioner för företag, förbättrad försäljning
  • Snabb tullomläggning innebär snabbare leveranstider i genomsnitt än post som skickas via DDU eller DDP.
  • Konsoliderad momsbetalning till en enda EU-skattemyndighet (med Ship24 ansvarigt för att distribuera moms mellan länder där försäljningen gjordes)
  • EU-omfattande skattetäckning
  • Prioriterad passage för varor som importeras under IOSS i EU

Ship24 tillhandahåller alla ovanstående tjänster som en auktoriserad skatteförmedlare, med registrering hos oss som tar så lite som 3 arbetsdagar. Om du vill göra din Magento IOSS redo, kolla in våra kompletta förmedlingstjänster på vår dedikerade IOSS sida eller ta reda på mer om registrera dig för ett IOSS-nummer på våra omfattande FAQ-sidor.

Hur bra är Magento IOSS-kompatibilitet?

Magento fann framgång genom att möta kundernas krav på varumärkesinteraktioner, till exempel genom att möta e-handlares behov och förväntningar. Därför har många valt Magento för att leverera sina e-handelserbjudanden, oavsett om det gäller fysiska produkter eller tjänster. Magento har ännu inte kunnat erbjuda full IOSS-kompatibilitet vad gäller funktionalitet, men det kommer sannolikt att börja erbjuda företag som är anslutna till IOSS och använder Magento-tjänstefunktioner som kommer att göra det enklare att uppfylla EU:s skyldigheter enligt IOSS-systemet.

Det nya IOSS-importsystemet kommer att innebära att de som säljer fysiska produkter till EU som kostar 150 EUR eller mindre skulle tjäna på att registrera sig i IOSS-systemet. Även om vissa marknadsplatser, som Amazon och eBay, har sina egna IOSS-nummer.

Vilka är de stora förändringarna i IOSS Magento?

Det nya EU-importsystemet kommer att innebära att företag som använder Magento måste ta ett beslut om de ska registrera sig för systemet eller skicka varor utan att registrera sig. Men även om IOSS är valfritt är systemet utformat för att göra övergången till EU:s nya momsregler enklare och därför bör företag överväga att registrera sig för IOSS-systemet. IOSS Magento-ändringarna som kommer att komma när systemet mognar kommer också att göra det lättare för företag att visa, deklarera och samla in relevant IOSS-data för att uppfylla EU:s skyldigheter under de kommande månaderna. Ansvaret ligger dock fortfarande på de företag och marknadsplatser som måste registrera sig för systemet eller via en IOSS-förmedlare för att få de fördelar som följer med att vara IOSS-registrerad och kompatibel.

Om ditt Magento-företag inte är EU-baserat och kräver IOSS-förmedlarrepresentation, behöver du inte leta längre än fraktexperterna, Ship24. Vid sidan av våra marknadsledande transportspårnings- och logistiktjänster tillhandahåller vi även fullständiga IOSS skatteförmedlande tjänster speciellt utformade för företag och marknadsplatser, och erbjuder snabb registrering inom så lite som två dagar till pågående, förstklassig support för att se till att du är helt kompatibel med det nya IOSS-systemet.

Hur kommer företag som använder Magento att betala IOSS-moms?

Om ditt företag använder en Magento-plattform för att sälja sina produkter, kommer det sannolikt att vara ett oberoende företag som sköter sin egen e-handelsförsäljning. Om så är fallet måste ditt företag registrera sig för OSS eller IOSS. Du kan registrera dig för One-Stop-Shop om du är ett företag etablerat inom EU.

Du kan vara baserad i EU och sälja till andra inom EU och vara distansförsäljare. Distanssäljare är de som säljer varor till köpare utan att någon av parterna är fysiskt närvarande, till exempel försäljning som underlättas av ett elektroniskt gränssnitt (som en onlinemarknadsplats eller e-handlare). EU-baserade säljare, till skillnad från icke-EU-baserade säljare, har valet att ansöka direkt om OSS hos EU:s skattemyndighet eller hos en IOSS-förmedlare. E-handlare och företag som inte är etablerade inom EU måste utse en IOSS-förmedlare och kan inte ansöka direkt.

En av fördelarna med IOSS är att enligt systemet ska all moms som är skyldig inom EU betalas i en enda betalning till antingen skattemyndigheten direkt eller IOSS-förmedlaren, som kommer att deklarera och betala tillbaka skyldig skatt för företagets eller marknadsplatsens räkning. representera. Som sådan behöver säljaren bara ta in, deklarera och betala skyldig moms på försäljning i EU till en enda enhet för att uppfylla EU-omfattande skyldigheter.

Observera att företag/marknadsplatser som använder IOSS måste föra fullständiga försäljnings- och momsregister i minst 10 år vid EU-revisioner eller annat.

Hur har Magento anpassat sig till introduktionen av IOSS?

Magento är känt för att skapa marknadsledande e-handelsplattformar för företag och kommer därför säkerligen att introducera nya inställningar som kommer att hjälpa företag att anpassa sig till den nya IOSS-modellen, i linje med dess andra rivaler som WooCommerce och Shopify. Ändringarna, även om de ännu inte formellt rullats ut på plattformen, kommer förmodligen att inkludera något liknande de som listas nedan:

  • Automatiskt beräknad moms: Denna funktion gör det möjligt för plattformen att läsa platsen för EU-köparen och beräkna deras skatt i enlighet därmed (som momssatser mellan EU-länder), och notera den moms som betalats på försäljningen som kan hämtas av företaget när den är dags att deklarera och betala moms.
  • Total faktureringsvisning: Enligt IOSS-systemet måste alla kostnader, inklusive moms, visas och betalas av kunden vid inköpsstället. Detta samlas sedan in av företaget eller marknadsplatsen som gör försäljningen. Därför kommer en IOSS Magento-funktionalitet troligen att innehålla ett sätt att generera och visa det totala beloppet för EU-kunder som köper med IOSS.

Observera att Magento inte är ytterst ansvarig för indrivning, deklaration och betalning av moms, vilket ansvarar för handlaren eller marknadsplatsen som är registrerad för IOSS och använder ett IOSS-nummer.

Hur deklarerar jag försäljning av Magento IOSS?

Försäljning gjord på vilken Magento-plattform som helst måste samlas in, deklareras och betalas av företaget som är registrerat för IOSS som en del av deras EU-förpliktelser enligt systemet. Magento ansvarar inte för den faktiska betalningen eftersom det är verksamheten och inte plattformen som kommer att behöva registreras för antingen OSS eller IOSS.

Genom att fortsätta samtycker du till användningen av cookies. Mer information