Fullt kompatibel med Shopify

Hitta den ultimata IOSS-marknadsplatsen och e-handelslösningarna med Ship24

Få kompletta skattemässiga förmedlingstjänster för elektroniska gränssnittsbaserade handlare under det nya EU-momssystemet med Ship24 på så lite som 3 dagar, för att garantera att både köpare och säljare drar full nytta av det nya IOSS-systemet.

Skaffa ett IOSS-nummer Book a demo Läs mer →
Hitta den ultimata IOSS-marknadsplatsen och e-handelslösningarna med Ship24

Vilka marknadsplatser kommer att påverkas av IOSS?

Ny EU-moms reformer införs 2021, med verkan från den 1 juli. Reformerna kommer särskilt att påverka e-handelssäljare och marknadsplatser för företag till konsument (B2C) på grund av att skattebefrielsen för lågvärdesvaror (under 22 euro) tas bort.

Från den 1 juli 2021 är all import till EU klassad som alla kommersiella varor momspliktig. Det momsbelopp som e-handelssäljare och marknadsplatser kommer att debiteras beror på vilka EU-medlemsstater de säljer varor i. Enligt IOSS-systemet kommer de dock endast att behöva betala för all moms som är skyldig i ett EU-medlemsland, där deras IOSS-förmedlare är registrerad (som kommer att betala det på deras vägnar). Ship24 erbjuder fullt IOSS lösningar, inklusive registrering inom så lite som 3 dagar och kontinuerlig efterlevnadssupport genom vårt dedikerade team. Ta reda på mer om våra heltäckande tjänster och våra konkurrenskraftiga priser genom att klicka på knappen högst upp på sidan och få ett IOSS-nummer på så lite som 3 arbetsdagar.

Observera att de nya EU-momsreglerna föreskriver att marknadsplatser och plattformar för "elektroniska gränssnitt" kommer att vara leverantör för momsändamål.

Vad kommer det nya IOSS-systemet att betyda för marknadsplatser?

IOSS är utformad för att göra försäljning och import av lågvärde B2C-varor snabbare och billigare för marknadsplatser och kunder. Att betala moms i förskott innebär inte bara att inköpsfasen är mer transparent, utan det borde också bidra till att påskynda tullklareringen, vilket resulterar i snabbare leveranstider.

Enligt de nya IOSS-reglerna betyder lågvärdesvaror alla försändelser som kostar 150 euro eller mindre, vilket inkluderar det totala värdet av ett enstaka paket, såsom kostnaden för transport, försäkring och moms. Observera att detta exkluderar vissa produkter som är föremål för konsumtionsskatt (som alkohol och tobak).

Vilka är fördelarna med att använda IOSS för marknadsplatser?

Fördelarna med att använda IOSS-schemat för marknadsplatser inkluderar:

  • Kundtransparens: Det nya IOSS-systemet kommer att kräva att momskostnaden visas vid försäljningsstället, vilket ger kunderna fullständig information om den totala kostnaden för deras leverans.
  • Förbättrad kundklarering: IOSS kommer att säkerställa snabb bearbetning och frigivning av IOSS-registrerade importer eftersom moms kommer att betalas i förskott.
  • Centraliserad efterlevnad: Marknadsplatsen eller säljaren kommer att kunna rapportera till och betala moms från all försäljning under en enda IOSS-registrering.
  • Effektiviserad logistik: Under Import One-Stop-Shop kan varor importeras till alla EU-medlemsstater, oavsett om slutdestinationen är i det landet eller inte. Om en försändelse inte är registrerad enligt IOSS-systemet kan den endast importeras och ta emot tullklarering i slutdestinationsstaten. Detta kan också leda till ytterligare bearbetningskostnader.

Kommer onlinemarknadsplatser att ansvara för IOSS-momsbetalning?

Från den 1 juli och framåt kommer vissa marknadsplatser att ansvara för att ta in, deklarera och betala skyldig moms. IOSS-marknadsplatsen kommer att registreras under IOSS-systemet och handlare som säljer varor på dessa marknadsplatser kommer inte att vara ansvariga för att betala momsen. Istället kommer momsen att visas på försäljningsstället för kunden, som vid köp kommer att tas ut av marknadsplatsen.

Detta kommer att gälla alla försändelser som kostar 150 euro eller mindre som importeras till EU, där försäljningen underlättades av en onlinemarknadsplats.

Hur tas moms in från marknadsplatser under IOSS-systemet?

Moms kan tas ut på e-handelstransaktioner som görs på marknadsplatser på en av två metoder:

  • Under IOSS: Marknadsplatsen måste först registrera sig för import one-stop-shop (IOSS) med en IOSS mellanhand (såsom Ship24), varefter det kommer att ansvara för att visa den skyldiga momsen (utöver produktkostnaden) på alla varor, samt att samla in momsen när kunden betalat vid försäljningsstället. Enligt IOSS-systemet behöver skyldig mervärdesskatt inte betalas vid tidpunkten för importen.
  • Under DDU/DDP: Alla marknadsplatser som inte är registrerade för IOSS kan fortfarande importera till EU antingen via leveranstullar och obetalda leveransavgifter. Här betalas momsen antingen av kuriren före frakt, eller så betalas inte momsen. Paket som skickas via denna metod kommer dock att flaggas vid importstället av EU-tullen och den skyldiga momsen måste betalas före leverans. Detta antingen genom att tulldeklaranten återvinner det från kunden eller leverantören

Ska jag sälja via en IOSS-registrerad marknadsplats?

Användningen av IOSS-registrerade marknadsplatser har flera fördelar för företag, inklusive snabba leveranstider, insyn i köp och skatter, och undvikande av oväntade tullavgifter och förseningar i bearbetningen, vilket kommer att förbättra kundernas upplevelse efter köp.

Om en marknadsplats har registrerat sig för import one stop shop-systemet måste företag som säljer via plattformen uppge marknadsplatsens IOSS-nummer till tulldeklaranten, som kommer att vara logistiken eller kuriren som hanterar leveransen av försändelsen.

Observera: Om ditt företag använder flera marknadsplatser för att sälja varor till EU-köpare, bör du hålla ett tydligt register över all försäljning i händelse av en EU-revision. Dessa register bör visa alla IOSS-nummer i relation till varje relevant försäljning och denna information bör vara tillgänglig för tulldeklaranten. IOSS är i slutändan utformad för att göra e-handel enklare för företag som säljer till konsumenter inom EU, särskilt marknadsplatser och onlineplattformar.

Vad händer om en IOSS-registrerad marknadsplats säljer flera beställningar för totalt över 150 euro?

Import One-Stop-Shop-systemet är endast för försändelser värda 150 euro eller mindre 130 eller motsvarande i konsumentens land)

Därför, om en marknadsplats eller onlinesäljare tar emot flera beställningar från en kund som sammanlagt överstiger det maximala beloppet på 150 euro (och skickas i samma beställning), kommer IOSS inte att tillämpas. IOSS täcker den totala kostnaden för sändningar, snarare än enskilda artiklar.

Observera: IOSS täcker inte varor som är föremål för punktskatt som tobak.

Hur kommer avskaffandet av trösklar för distansförsäljning att påverka marknadsplatser och e-handlare?

Trösklarna för distansförsäljning kommer att tas bort som en del av EU:s momsöversyn 2021. Från och med den 1 juli kommer moms inte bara att gälla för distansförsäljning inom gemenskapen med en omsättning på över 35 000 euro per år, eller 100 000 till Tyskland, Nederländerna och Luxemburg under samma period.

Den obligatoriska ändringen kommer att påverka alla företag som genomför distansförsäljning inom gemenskapen (vilket innebär där varor säljs och försäljningen innebär att ett företag transporterar dem från en medlemsstat till konsumenter i en annan), oavsett om de väljer att använda den nya IOSS eller annat. Observera att all försäljning av tjänster från företag till konsument som omfattas av destinationsmoms kommer att rapporteras via IOSS.

EU:s nya momsregler kommer också att innebära slutet för lågvärdesförsändelsen (LVCR), som gav skattebefrielse för all import till ett värde av 22 euro eller mindre. Denna nya regel syftar till att skapa lika villkor för inhemska och icke-inhemska säljare.

Hur spårar jag ett IOSS marknadsplatspaket?

Du kan fortfarande spåra alla paket som beställs globalt från en marknadsplats med hjälp av Import One-Stop-Shop-systemet, som t.ex. Amazon, eBay eller Etsy på Ship24-webbplatsen. Universal spårning är enkelt med Ship24. Du behöver inte IOSS-numret eller någon annan information om betalningsmetoden för moms, du behöver bara paketets spårningsnummer för att börja spåra ditt paket vid varje steg av resan.

Företag som letar efter premium paketspårningstjänster kan också registrera sig för vårt utbud av professionell, förstklassig paketspårning med Ship24 spårnings-API och webhook alternativ.

Genom att fortsätta samtycker du till användningen av cookies. Mer information