Tại sao không thể tìm thấy bưu kiện của tôi?

Tại sao không thể tìm thấy bưu kiện của tôi?

"Không tìm thấy" có nghĩa là chúng tôi không thể tìm thấy thông tin theo dõi cho số đó.

Nếu bạn cho rằng số theo dõi là chính xác, hãy liên hệ với người bán hoặc người giao hàng (nhà bán lẻ nơi bạn đã mua đơn hàng của mình) để kiểm tra kỹ.

Nếu số theo dõi là chính xác, vui lòng đợi ít nhất 1-2 ngày sau khi (các) bưu kiện được gửi để thông tin chi tiết theo dõi có sẵn trên Ship24.

New
Gửi bưu kiện của bạn từ Trung Quốc đến 40+ quốc gia với giá ¥99
parcel man
Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin