Trạng thái không có sẵn khi theo dõi gói hàng của tôi

Trạng thái không có sẵn khi theo dõi gói hàng của tôi

Khi sử dụng Ship24, bạn sẽ truy cập vào các sự kiện cuối cùng liên quan đến gói hàng của bạn và lịch sử các sự kiện trong quá khứ để bạn có thể theo dõi việc chuyển bưu kiện của mình giữa các địa điểm khác nhau cho đến khi giao hàng cuối cùng! Hãy lưu ý một số gói có thông tin theo dõi một phần vì chúng chưa được đăng ký. Cách tốt nhất để cập nhật gói hàng của bạn ở đâu là chọn khi có thể một giải pháp vận chuyển đã đăng ký khi mua hàng trực tuyến. Nó có thể được gây ra bởi chính số theo dõi. Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng số. Thông tin gói hàng đôi khi không được hiển thị trong thời gian thực và chỉ có thể hiển thị vài ngày sau khi bưu kiện được gửi đi. Tại ship24, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra lại sau 48 giờ, nếu số theo dõi không cung cấp cho bạn kết quả theo dõi sự kiện, bạn có thể liên hệ với người bán hoặc dịch vụ khách hàng để biết thêm thông tin về gói hàng của bạn.

New
Gửi bưu kiện của bạn từ Trung Quốc đến 40+ quốc gia với giá ¥99
parcel man
Bằng cách tiếp tục, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Thêm thông tin