Làm thế nào để biết gói hàng của tôi từ AliExpress ở đâu?

Làm thế nào để biết gói hàng của tôi từ AliExpress ở đâu?

Khi sử dụng Ship24, bạn sẽ truy cập vào các sự kiện cuối cùng liên quan đến gói hàng của bạn và lịch sử các sự kiện trước đây để bạn có thể theo dõi quá trình chuyển bưu kiện của mình giữa các địa điểm khác nhau đến hộp thư của bạn! Hãy biết rằng một số gói có thông tin theo dõi một phần vì chúng không được đăng ký. Cách tốt nhất để cập nhật gói hàng của bạn ở đâu là chọn thời điểm có thể là giải pháp vận chuyển đã đăng ký khi orderinig trên AliExpress trực tuyến.

New
Gửi bưu kiện của bạn từ Trung Quốc đến 40+ quốc gia với giá ¥99
parcel man
We use cookies! Thêm thông tin