Plně kompatibilní se Shopify

Kompletní řešení IOSS pro firmy Shopify

Nechte odborníky na přepravní sektor, aby se postarali o vaše řešení Shopify IOSS – od úplné registrace až po zastupování každý měsíc – a zajistíte, že splníte všechny nové povinnosti EU týkající se DPH a budete moci využívat výhod nového systému importního One Stop Shop v EU.

Kompletní řešení IOSS pro firmy Shopify

Jak IOSS ovlivní podnikání Shopify?

Nový režim DPH a dovozu se mění vyrobené Evropskou unií bude mít významný dopad na prodejce elektronického obchodu na dálku po celém světě, kteří vyvážejí zboží zákazníkům z EU, jako jsou ti, kteří působí na Shopify.

Tam, kde jsou registrována jiná tržiště Import One-Stop-Shop, což znamená, že podniky používající platformu mohou používat číslo IOSS tržišť, Shopify nikoli, a proto bude vyžadovat, aby se e-shopaři a obchodníci používající elektronické rozhraní registrovali do schématu IOSS, registrovat jednotlivě.

Podniky usazené v EU mají na výběr, zda se do OSS (One-Stop-Shop) zaregistrují přímo, nebo buď u zprostředkovatele IOSS. Ti, kteří nejsou usazeni v EU, jako mnoho společností Shopify, se však budou muset zaregistrovat u IOSS fiskálního zprostředkovatele (nebo zástupce), který je registrován v EU, který může přiznat a zaplatit daň jménem prodejce.

Pokud vaše firma Shopify potřebuje IOSS reprezentace, nehledejte nic jiného než Ship24 pro registraci IOSS bez stresu a ujistěte se, že splníte všechny nové povinnosti EU týkající se DPH s odborníky na přepravu.

Jaké jsou výhody nového IOSS pro firmy Shopify?

Nový systém Import One-Stop-Shop je navržen tak, aby byl přínosem pro kupující i prodávající, protože zjednodušuje postupy a snižuje administrativu, pokud jde o prodej eCommerce v rámci EU. I když nová pravidla přinesou zrušení 22 EUR de minimis, což znamená, že veškeré zboží v hodnotě 150 EUR nebo méně bude nyní zdaněno, systém odstraní skryté poplatky pro zákazníky a zefektivní celní zpracování.

Ship24 také nyní spustila aplikaci speciálně navrženou tak, aby pomohla podnikům zachytit správná data, která potřebují pro prodeje, které je třeba deklarovat do EU v rámci IOSS. Aplikace Ship24 Shopify znamená, že firmy nám automaticky pošlou informace, které potřebujeme k vytvoření jejich prohlášení, čímž odstraníme většinu administrátorů, kteří byli dříve z podnikání vyžadováni, aby splnily své závazky EU IOSS. Promluvte si s naším týmem odborníků a požádejte o další informace v chatovacím poli na obrazovce nebo e-mailu, abyste viděli, jak můžeme uvést vaši firmu Shopify do provozu!

Kde bude moje firma Shopify platit DPH v rámci systému IOSS?

Jednou z výhod pro firmy Shopify je, že již nemusí platit DPH ve více státech EU, kde prodávají zboží. Ačkoli v rámci nového systému IOSS musí prodejci na dálku účtovat DPH na veškeré zboží prodané kupujícím z EU stanovenou zemí, v níž mají bydliště. Systém IOSS bude znamenat, že se budou moci zaregistrovat v jednom členském státě EU, kde budou moci přiznat a zaplatit veškerou dlužnou DPH v celé EU. Obchodník je pak povinen pouze elektronicky podávat přiznání k DPH prostřednictvím portálu IOSS, aby splnil povinnosti EU a zajistil, že bude uchovávat úplnou evidenci tržeb a DPH po dobu nejméně 10 let.

Jak Shopify reagovalo na zavedení IOSS?

Shopify aktualizovalo nastavení daní v rámci své platformy, což znamená, že bude účtovat sazbu DPH, která odpovídá umístění jakéhokoli spotřebitele v rámci EU. Shopify vyzývá prodejce, kteří používají platformu, aby kupujícím zobrazovali DPH jedním ze tří způsobů:

  • Nastavení daně: Zkontrolujte, zda jste na stránce nastavení daně Shopify na svém firemním účtu zaškrtli políčko, které umožňuje zahrnout do konečné ceny daň podle země zákazníka.
  • Použijte výběr země, abyste zajistili, že kupující z EU budou moci zobrazit ceny v místní zemi. To lze provést instalací aplikace Geolocation ze služby Shopify, která požádá zákazníky, aby před zobrazením vašeho obchodu potvrdili svou polohu.
  • Pomocí stejné aplikace Geolocation se také můžete rozhodnout, že do motivu obchodu Shopify bude zabudován volič země, který automaticky vygeneruje správnou DPH.

Prodejci si však musí uvědomit, že Shopify není tržiště ani zprostředkovatel. Proto Shopify nebude registrován pro schéma IOSS a nebude mít číslo IOSS které mohou používat prodejci, kteří používají jeho platformu.

Mám se zaregistrovat do IOSS jako firma Shopify mimo EU?

Doporučuje se, aby prodejci na dálku, kteří nemají sídlo v EU, požádali o systém IOSS u kompetentní osoby IOSS fiskální zprostředkovatel, jako je Ship24, aby bylo zajištěno, že plně využijí výhod, které tento režim má pro kupující i prodávající.
Mezi tyto výhody patří:

  • Plná transparentnost plateb DPH pro obchodníky a spotřebitele, odstranění skrytých poplatků
  • Lepší zážitek po nákupu pro kupující a prodávající
  • Rychlejší celní odbavení, což znamená rychlejší dodací lhůty
  • Zjednodušený systém placení DPH
  • Platba DPH v celé EU prostřednictvím jediného portálu IOSS
  • Potenciální postupné ukončení metod doručení DDU a DDP / s prioritou dopravy IOSS

Jak mohu odeslat prodej IOSS Shopify?

Nastavení daně v Shopify musí být aktualizováno pomocí vašeho importního One-Stop-Shop / IOSS čísla, které vám umožní odeslat jednorázové poukázání DPH pro celou EU.

Podniky IOSS Shopify budou muset podávat jediné měsíční přiznání k DPH pro všechny vývozy nízké hodnoty do EU (v hodnotě 150 eur nebo méně) prostřednictvím zprostředkovatele IOSS, kterého musí jmenovat všechny podniky mimo EU, které chtějí využívat IOSS.

Podniky Shopify IOSS si budou muset vybrat, zda podají přiznání k DPH za celou EU (podání na jednom místě) nebo zašlou samostatné přiznání k DPH pro každou zemi EU, do které posíláte (registrace pro konkrétní zemi). Aktualizujte svá nastavení daní v Shopify na základě volby, která dává vašemu podnikání největší smysl.

Jak se mohu zaregistrovat do Shopify IOSS?

Ship24 nabízí jeden z nejúplnějších balíčků řešení IOSS pro podniky mimo EU, s přechodem na IOSS bez stresu a zaručeným úplným zastoupením fiskálního zprostředkovatele. Ship24 má bohaté zkušenosti v přepravním sektoru a specializuje se na logistiku, přeshraniční dodávky a sledování zásilek. Tyto zkušenosti jsme přenesli do našeho nového partnerství s CLEFINO se sídlem v EU, abychom nabídli skutečně špičkové řešení IOSS pro podniky jakékoli velikosti, s konkurenčními cenami a specializovaným týmem podpory, abychom zajistili, že budeme poskytovat nejlepší služby ve své třídě.

Ve které zemi je nejlepší se zaregistrovat u IOSS?

Můžete se zaregistrovat u zprostředkovatele IOSS, který je registrován v kterékoli zemi EU, protože veškerá DPH IOSS Shopify - nebo DPH splatná v rámci systému IOSS - se provádí pouze v jednom členském státě EU bez ohledu na počet zemí EU, ve kterých jste zboží prodali. Zatímco sazby DPH se budou mezi členskými státy lišit, veškerá dlužná DPH bude zaplacena v zemi, u které je zprostředkovatel IOSS registrován.

Jak ovlivní pravidla EU pro DPH moje podnikání v Shopify, pokud se nezaregistruji do IOSS?

Pokud se nezaregistrujete do Import One-Stop-Shop a nejste registrovaným podnikem Shopify v IOSS, stále můžete exportovat zboží do EU pomocí metody Delivery Duty Unpaid nebo Delivery Duty Paid. Systém IOSS je volitelný, je však navržen tak, aby byl výhodný pro kupující a prodávající, a proto by jej měli zvážit online podniky a elektronickí obchodníci, kteří v EU často prodávají zboží za hranici 150 EUR a pod ní. Některé podniky by si měly ověřit, zda prodávají na Registrované tržiště IOSS jako by byli, mohou používat číslo IOSS svého tržiště (jako je Amazon a eBay).

Vztahuje se Shopify DPH na objednávky včetně daně nebo bez daně?

Hranice 150 EUR nezahrnuje daň a týká se pouze hodnoty prodávaného zboží. Nezahrnuje tedy ani náklady na pojištění a dopravu, pokud nejsou uvedeny jako zahrnuty v ceně a nikoli jako doplatky na faktuře.

Pokračováním souhlasíte s používáním cookies. Více informací